משרד עורכי דין גיא שדה ושות' מתמחה בדיני משפחה כדלהלן;

 

 • גירושין וגט פיטורין 
 • משמורת והסדרי ראיה
 • פירוק שיתוף
 • מזונות ומדור ילדים
 • מזונות ומדור אישה
 • תביעת כתובה
 • הסכם גירושין
 • הסכם פירוד
 • הסכם ממון
 • הליכי גישור בין בני זוג
 • ייצוג בכל ערכאות המשפט לרבות בתי דין רבניים 

 

חתמת על הסכם גירושין? זה לא הסוף!

 

עו"ד גיא שדה

פורסם ביום 15.9.14, טור משפט, עיתון B106

 

לרוב, הליך גירושין בין בני זוג מסתיים בהסכם גירושין. הסכם גירושין ראוי יכיל בתוכו את סוגיות מזונות ומדור הילדים, חלוקת הרכוש המשותף, בין אם ביתר ובין אם בחסר, משמורת הילדים והסדרי ראייתם.

הסכם גירושין כאמור אשר קיבל תוקף של פסק דין עפ"י סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני הזוג תשל"ג-1973, עפ"י הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב–1962, עפ"י הוראות החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט–1959 ועפ"י סעיף 3 לחוק בית המשפט לענייני משפחה נהנה ממעמד מיוחד "מעמד על" אשר מקנה לו עדיפות על פני הסכם רגיל שקיבל תוקף של פסק דין. ההלכה הפסוקה בישראל גורסת כי חוק יחסי ממון בין בני זוג הינו חוק מיוחד אשר נועד להוסיף על דיני החוזים הכלליים בנקודות הרלבנטיות למערכת המורכבת והעדינה שבין בני זוג וילדיהם המשותפים.

 

הואיל וכך, מעמדו הרם של הסכם הגירושין משפיע אפוא על יכולת ביטולו, ההלכה גורסת כי טענות הצדדים לביטולו של הסכם הגירושין תשמענה במקרים חריגים וקיצוניים במיוחד. שכן, בפרט, מטרתו של הסכם הגירושין להביא התובענות ו/או המחלוקות בין בני הזוג לכדי סיום וסופיות הדיון, ובכלל, מטרתם של דיני החוזים לצפות פני עתיד והבטחת קיומו. 

 

במקרים נדירים קיימת האופציה התאורטית לתקוף את הסכם הגירושין בפן ההסכמי ובפן המשפטי, היינו, המבקש בביטולו יוכל לטעון כי נפל פגם בהסכם הגירושין עצמו כגון טעות, הטעיה, כפיה או אי חוקיות. מניסיוני העשיר במקרים מעין אלו, הסיכויים שטענותיו והשגותיו של המבקש בביטולו של ההסכם תתקבלנה בבית המשפט הינם מינוריים ואף בטלים. מקום בו שופט מעניק תוקף של פסק דין להסכם גירושין לאחר ששוכנע כי הצדדים לו הבינו היטב את תוצאותיו המשפטיות וכי הסכמתם לתוכנו ניתנה מרצון חופשי ללא לחץ או אינוס הרי יצרו בכך מניעות כמעט גמורה בביטולו. לעניינינו יפים דברי שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) מרים בן פורת בפרשת קוך ברע"א 359/85; "ספק בליבי אם לאחר קבלת אישור להסכם ממון בין בני זוג במעמד של שופט, יכול בן זוג להישמע בטענה שכרת את ההסכם, בניגוד להצהרתו, מרצונו הטוב והחופשי"

 

ברם, אליה וקוץ בה, אין ההסכם חסין במלואו מהתדיינות מחודשת, קרי הפסיקה קבעה מסמרות שילדים אינם מחויבים בהסכם גירושין שנחתם בין הוריהם ואינם כפופים לסכומי המזונות שנפסקו בו. משום כך אילו אחד הצדדים יוכיח על ידי "ראיות כבדות משקל" כי חל שינוי מהותי בנסיבות הצדדים מהעת בה נחתם ההסכם לעת האחרונה, כגון, הכנסותיו של האב גדלו משמעותית ו/או הכנסותיה של האם קטנו משמעותית כן אז קיים סיכוי סביר בהחלט שבית המשפט ייעתר להתדיינות מחודשת וייעתר לשינוי גובה סכום מזונות הילדים בשונה מהאמור בהסכם הגירושין כפי שנפסק בתמ"ש 46603-08-10 בו ייצגתי ונתקבלה תביעתי במלואה על ידי בית המשפט הנכבד.

 

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו.

הכותב הינו עו"ד גיא שדה המתמחה בין היתר בדיני משפחה.

לייעוץ והכוונה ללא תשלום וללא התחייבות ניתן ליצור קשר

 

דיני משפחה​