הצלחות​

תחום משפטי: דיני צבא

סוגיה: 4 אישומים; 30 שימושים בסם מסוכן בארץ,  10 שימושים בסם מסוכן בחו"ל, החזקת סם מסוכן, סירוב לבדיקת סמים.

התובע הצבאי: דרישה ל- 415 ימי מאסר בפועל, 60 ימי מאסר על תנאי, שלילת רישיון נהיגה, טסט מחדש, תיאוריה מחדש.

גזר דין: תוקן כתב האישום והופחת לשני אישומים בלבד: שימוש בסם מסוכן בארץ (ללא מספר השימושים) וסירוב לבדיקת סמים. כמו כן, נגזר על החייל 80 ימי מאסר בפועל בלבד לפני הפחתת התנהגות טובה, התליית רשיון נהיגה למשך 89 ימים בלבד, ללא טסט מחדש וללא תיאוריה מחדש.

 

ראה תיק מצ"ח דן 58/2013 , מטכ"ל (מחוזי) 589/13 התובע הצבאי נ' רב"ט ל.ז

 

 

תחום משפטי: דיני צבא

סוגיה: לחייל עריקות רביעית מצה"ל כאשר האחרונה בסך 543 ימים!!! לחייל עונש תנאי חתום על סך 60 ימי מאסר בפועל.

התובע הצבאי: מבקש להשית על הנאשם 221 ימי מחבוש בגין היעדרות משירות וכן הפעלת תנאי 60 יום בצירוף לעונש כאשר יושתו על הנאשם 281 ימי מחבוש בסך הכל.

גזר הדין: על עבירת העריקות בסך 543 ימים ירצה הנאשם 0 ימי מאסר !!! וירצה את התנאי עליו חתום לפני הפחתת התנהגות טובה.

 

ראה ז"י (מחוזי) 118/13 התובע הצבאי נ' טור' א.ח

 

תחום משפטי: דיני צבא

סוגיה: לחייל עריקות שניה מצה"ל כאשר האחרונה בסך 962 ימים!!!

התובע הצבאי: מבקש להשית על הנאשם את הענישה הקבועה בחוק השיפוט הצבאי, דהיינו, מחצית התקופה ובסך 481 ימי מאסר בפועל.

גזר הדין: על עבירת העריקות ירצה החייל 150 ימי מאסר בלבד לפני הפחתת 1/3 על התנהגות טובה ובסה"כ 100 ימים בלבד !!!

 

ראה מטכ"ל (מחוזי) 789/13 התובע הצבאי נ' טור' א.ה

 

תחום משפטי: נזיקין, ביטוח, נכות, המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה

סוגיה: הלקוח מעוניין בקבלת פטור ממס הכנסה לצמיתות.

פקודת מס הכנסה/ המוסד לביטוח לאומי: על המבקש להציג נכות תפקודית בשיעור העולה על 89%.

החלטה: וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה כי למבקש נכות צמיתה בשיעור 91%.

נפקות: הלקוח פטור לאלתר מחובת תשלום מס הכנסה עד לגובה הכנסה שנתית בסך 500,000 ש"ח למשך כל שנות חייו !!! וכן זכאי להחזר תשלומי מס הכנסה רטרואקטיביים בסך 42,000 ש"ח.

 

ראה תיק שומה מספר 8205718/13 החלטה מיום 17.9.13

 

תחום משפטי: הוצאה לפועל, הסדרים

סוגיה: תביעת חוב בהוצאה לפועל בגין הלוואות בסך 100,192 ש"ח. החוב אינו במחלוקת.

התובע: מבקש לעקל ו/או לשעבד ו/או לממש את כל נכסי החייבים לרבות שימוש בדוקטרינת "הרמת מסך".

החלטה: נחתם הסדר חוב בו החייבים ישלמו לתובע/זוכה 65,000 ש"ח בלבד!!! כנגד מחיקת החוב לאלתר.

נפקות: הפחתת קרן ההלוואה בשיעור 36% !!! 

 

ראה תיקי הוצל"פ 21-01537-12-6 , 18-01279-13-4  בנק הפועלים בע"מ נ' א.ב ואחרים.

 

תחום משפטי: הוצאה לפועל, הסדרים

סוגיה: תביעת חוב הלוואת משכנתא בסך 383,608 ש"ח לאחר מימוש מכירת הבית. חוב המשכנתא אינו במחלוקת.

התובע: מבקש לעקל ו/או לשעבד ו/או לממש את כל נכסי החייבים.

החלטה: נחתם הסדר חוב בו החייבים ישלמו לתובע/זוכה 73,000 ש"ח בלבד !!! כנגד מחיקת החוב לאלתר.

נפקות: הפחתת חוב ההלוואה בשיעור 80.97% !!!

 

ראה מחוזי (תא) תא"ק 11627-01-10 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' ס.י.ס ואחרים.

 

 

תחום משפטי: דיני עבודה, טיפולי פוריות, בדיקות פוריות, פיטורין בעת הריון.

סוגיה: עובדת פוטרה לאחר 7 חודשי עבודה עת התחילה בדיקות פוריות.

החלטה: הוכרע כי יש ליתן פרשנות מרחיבה למושג טיפולי פוריות כמשמעותו בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה אף כזה המכיל את הבדיקות הדרושות בטרם התחלת הטיפולים בפועל. היינו, עובדת אף בעת ביצוע בדיקות פוריות מוגנת פיטורין ממעסיקה.

נפקות: המעביד נדרש לשלם לעובדת פיצויים עונשיים בסך 30,000 ש"ח בגין פיטורים שאינם כדין.

 

ראה ס"ע תא 12- - פלונית נ' פלונית (לא הותר לפרסום)

 

ראה עיתון ב 106 : http://be106.net/news_inner.php?id=4934&city=233&ref=124

 

 

תחום משפטי: דיני נזיקין, דיני עבודה, המוסד לביטוח לאומי

סוגיה: עת יצאה התובעת ממקום עבודתה להפסקת צהריים, נקעה רגלה עקב מהמורה ושבר במדרכה. הוגשה תביעה נגד עיריית רחובות שבשטחה ובהשגחתה מצויה המדרכה, וכן הוגשה תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה.

החלטה: הוכרע כי עיריית רחובות חבה באופן אישי לפגיעתה של התובעת, וכן המוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתה של התובעת כתאונת עבודה.

נפקות: על מנת להסיר תביעתה לאלתר שיפתה עיריית רחובות את התובעת בסך 25,000 ש"ח בגין מחדליה וכן, ניתן לה פיצוי בסך 43,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעתה בעבודה.  

 

ראה וועדת נזקים: טריבונאל פנימי, תיק מס' 70000/754 עיריית רחובות

 

ראה וועדת נזקים: טריבונאל פנימי, וועדה 583977, תיק מס' 34931147 המוסד לביטוח לאומי

 

ראה עיתן ב 106: http://www.be106.net/news_inner.php?city=233&id=5033

 

תחום משפטי: דיני תעבורה , פגיעה בהולך רגל

סוגיה: בכביש שני נתיבים, נהגת נוסעת את רכבה בנתיב הימני כאשר מלפנים כלי רכב נוסף, עת כלי הרכב הנוסף בלם נסיעתו לפני מעבר חציה ולשם מעבר הולכי רגל, נהגת הרכב יצאה לעקיפה אסורה שהסתיימה בדריסתה של הולכת רגל שהובהלה לחדר מיון מחלקת טיפול נמרץ.

התובע המשטרתי: מבקש להשית על הנאשמת עונש שלילת רישיון נהיגה בכלי רכב למשך 13 חודשים לרבות היבחנותה מחדש במבחני נהיגה עיונית (תיאוריה) והנהיגה מעשית (טסט).

ב"כ הנאשמת: הטיל דופי וליקויים ראייתים בחומר החקירה שיש בהם להטיל ספק באשמת הנאשמת, כן הראה כי אין אמינות בעדותם של העדים והנפגעת וכל הסתמכות על עדויות אלו תביא למשפט חסר צדק.

גזר הדין: ביה"ד מקבל את עמדת ב"כ הנאשמת וגוזר על הנאשמת עונש פסילת רישיון נהיגת כלי רכב למשך 30 ימים בלבד ! ! !

 

ראה ת"ד 2005-08-13 מדינת ישראל נ' ש. ע

 

תחום משפטי: דיני צבא

סוגייה: לחיילת עריקות במשך 752 יום אשר הסתיימה עם מעצרה.

התובע הצבאי: מבקש להשית על החיילת את הענישה הקבועה בחוק ובסך 376 יום.

גזר הדין: החיילת תרצה 4 ימי מעצר בלבד זאת עקב התאמת פרופיל חדש הפוטר אותה מן השירות הצבאי לאלתר.

 

ראה מטכ"ל (מחוזי) 1132/14 התובע הצבאי נ' טוראי ד.ק

 

תחום משפטי: הוצאה לפועל

סוגייה: בשנת 1994 חזר לחייב שיק ע"ס 4,990 ש"ח מסיבת "אין כיסוי מספיק", כיום לאחר 21 שנה חובו עומד בתיק ההוצאה לפועל בסך 408,586 ש"ח. עתה החייב בא בדברים עם הזוכה ואף הציע לשלם לו 200,000 ש"ח במזומן תמורת מחיקת החוב אולם האחרון דחה הצעתו.

פסק דין: הוכח כי הזוכה לא המציא כדין את כתב האזהרה לידי החייב לפני 21 שנה ובעצם הזוכה לא מימש את זכותו כדין. בבקשת הזוכה להמציא כעת את האזהרה לחייב הוכרע כי כבר חלה על החוב טענת התיישנות ולפיכך הזוכה לא זכאי כלל לתשלום מהחייב. 

 

ראה תיק הוצל"פ מס' 01-24496-92-3 בנק לאומי נ' מ.ד

 

תחום משפט: הוצאה לפועל, הסדרים

סוגיה: תביעת חוב בהוצאה לפועל בגין הלוואות בסך 326,455 ש"ח. החוב אינו במחלוקת.

התובע: מבקש לעקל ו/או לשעבד ו/או לממש את כל נכסי החייב לרבות דירת מגורים שבבעלותו ואת רכבו.

החלטה: נחתם הסדר חוב בו החייב ישלם לתובע/זוכה 8,000 ש"ח בלבד!!! כנגד מחיקת החוב לאלתר.

נפקות: הפחתת חוב ההלוואה בשיעור 97.5% !!! 

 

ראה תיקי הוצל"פ 01-66352-02-1  בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ח.ס 

 

תחום משפט: הוצאה לפועל, הסדרים

סוגייה: תביעת חוב בהוצאה לפועל בגין הלוואות בסך 322,399 ש"ח. החוב אינו במחלוקת.

התובע: מבקש לעקל ו/או לשעבד ו/או לממש את כל נכסי החייב לרבות חציה של דירת מגורים שבבעלותו.

החלטה: נחתם הסדר חוב בו החייב ישלם לתובע/זוכה 7,150 ש"ח בלבד!!! כנגד מחיקת החוב לאלתר.

נפקות: הפחתת חוב ההלוואה בשיעור 97.8% !!! 

 

ראה תיקי הוצל"פ 21-00635-91-3  בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' ח.ח